• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Aktualności

Bieżące remonty dróg

Zakończyliśmy prace remontowe dróg na terenie gminy Celestynów. Pracami objęte zostały odcinki o łącznej długości prawie 2,5 km. [...]

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z p& [...]

Harmonogram wykładów Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie zaprasza wszystkich Seniorów na wykłady w ramach Celestynowskiego Koła Studenckiego

Są jeszcze wolne miejsca

Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia w ramach realizowanego projektu „Ja w internecie” temat szkolenia: „Moje finans [...]

Zawiadomienie o sesji

VIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023 odbędzie się 4 października (piątek) 2019 roku, o godz.:17:00 w hali sport [...]

Zawiadomienie o komisji

Posiedzenie Komisji Łączonych Rady Gminy Celestynów odbędzie się 3 października 2019 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Cel [...]

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw