• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Aktualności

Rozwój Polski, to silne samorządy

Władysław Kosiniak-Kamysz 14 stycznia spotkał się z mieszkańcami Gminy Celestynów. Kandydat na Prezydenta RP z ramienia PSL zaznaczył pod [...]

Zawiadomienie

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 roku (środa) w hali sportowej w Celestynowie. Porządek obrad

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z p& [...]

Informacja

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie informuje, że osoby fizyczne mające zamiar wydobywać (piasek, żwir) z przeznaczeniem na [...]

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Z uwagi na unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świad [...]

Zapraszamy dzieci na zajęcia w ferie zimowe

Jak co roku GOKiS przygotował bogatą ofertę na czas przerwy zimowej w szkołach dla dzieci, które pozostają w domach. Zapraszamy.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw