• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Aktualności

Wolno żyjące koty mają wsparcie

Gmina Celestynów od lat realizuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na swoim terenie. Progra [...]

Oblodzenia podczas najbliższej doby

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ostrzega, że od godz. 0:00 dnia 7.02.2020 r. do godz. 8:00 [...]

Akcja sterylizacji, kastracji wraz ze wszczepieniem czipa

Gmina Celestynów udziela właścicielom zwierząt domowych dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegu kastracji, sterylizacji oraz [...]

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku numeru „Celestynki”

W najnowszym numerze można przeczytać o tym, co działo się na przełomie roku i w ostatnich tygodniach stycznia, a także o planach na najbliższe [...]

Informacja o wykazach

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadom [...]

Uwaga w nocy oraz rano możliwe oblodzenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ostrzega, że od godz. 2:00 dnia 5.02.2020 r. do godz. 10:0 [...]

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw