• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Aktualności

Przerwa w dostawie wody w Zabieżkach i Celestynowie

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że w dniu 08.10.2019 r w godz. 10:00 – 14:00 w miejscowości Zabieżki nastąpi przerwa w dostaw [...]

Remont drogi przy ośrodku zdrowia

W dniu 02.10.2019r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy przez Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego z Panem Michałem Tomasze [...]

Przebudowujemy kolejne ulice

W dniu 30.09.2019r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Celestynów Witoldem Kwiatkowskim, a wykonawcą przebud [...]

Bieżące remonty dróg

Zakończyliśmy prace remontowe dróg na terenie gminy Celestynów. Pracami objęte zostały odcinki o łącznej długości prawie 2,5 km. [...]

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z p& [...]

Harmonogram wykładów Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie zaprasza wszystkich Seniorów na wykłady w ramach Celestynowskiego Koła Studenckiego

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw