• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Zakończenie akcji sterylizacji i czipowania zwierząt w 2020 roku

Dziękujemy mieszkańcom za czynny udział w akcji i troskę o zwierzęta.

Obecnie nie przyjmujemy wniosków o skierowanie na zabiegi.

Zapraszamy do udziału w akcji sterylizacji i czipowania zwierząt od lutego 2021 roku (akcja trwa w miesiącach od lutego do listopada).

Akcja sterylizacji i kastracji wraz ze wszczepieniem czipa


Gmina Celestynów udziela właścicielom zwierząt domowych dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegu kastracji, sterylizacji oraz eutanazji pełnych ślepych miotów. Dofinansowanie uwarunkowane jest wszczepieniem zwierzęciu czipa krajowego o numeracji “616…” oraz wprowadzeniem do bazy danych, którego 50% kosztów ponosi właściciel zwierzęcia. Zabiegów można dokonywać w Lecznicy Weterynaryjnej ZooCentrum z siedzibą przy ul. Kołłątaja 54 w Otwocku po uprzednim złożeniu w Urzędzie Gminy w Celestynowie wniosku o skierowanie na zabieg.

Zasady akcji i ceny zabiegów
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest wypełnienie a następnie złożenie przez właściciela zwierzęcia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie wniosku o skierowanie na zabieg dostępnego (podać link do strony) oraz w siedzibie urzędu.


Planowany czas akcji od lutego 2020 roku do wyczerpania środków (lub do 30 listopada 2020). Maksymalne ceny wraz z opieką pooperacyjną (zdjęcie szwów, ewentualne podawanie antybiotyków) w przypadku zabiegów bezproblemowych, wynoszą:

Maksymalne ceny zabiegów:
• sterylizacja suki małej, średniej do 30 kg – 240,00 zł;
• sterylizacja suki dużej powyżej 30 kg – 280,00 zł;
• sterylizacja kotki – 130,00 zł;
• kastracja psa do 20 kg – 130,00 zł;
• kastracja psa powyżej 20 kg – 170,00 zł;
• kastracja kota – 60,00 zł;
• eutanazja pełnych ślepych miotów – 10,00 zł;
• wszczepienie czipa z numerem krajowym „616…”oraz zarejestrowanie go w dostępnych bazach danych w celu weryfikacji właściciela – 30,00 zł.

(Koszt ponoszony przez właściciela wynosi połowę wymienionych powyżej kwot. Pozostałą część uiszcza Gmina Celestynów)


Szczegółowe informacje:
Oktawiusz Krawczyński, o.krawczynski@gmail.com , 502 151 545

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek o skierowanie na zabieg

Zdarzenia interwencyjne w nagłych przypadkach zwierząt poszkodowanych po godzinach pracy Urzędu zgłaszać można pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej pod wskazanymi numerami: 508 333 750 lub 508 333 621.

Afrykański pomór świń

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Inspekcja Weterynaryjna informuje, że w przypadku znalezienia padniętego dzika (również zabitego w wypadku komunikacyjnym) należy NIEZWŁOCZNIE powiadomić o tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń. Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi w Unii Europejskiej. Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

Afrykański pomór świń to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras i dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
ul. Andriollego 80
Tel.: 22 779 25 26
Tel. kom.: 0-694-465-881, 0-694-465-882, 0-694-465-883.

FAQulotka informacyjnadokument, który należy wypełnić, gdy znalazło się padnięte zwierzęGłówny Inspektorat Weterynarii

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw