• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Akcja sterylizacji i kastracji

Gmina Celestynów udziela właścicielom zwierząt domowych dofinansowania w wysokości 50 % kosztów zabiegu kastracji, sterylizacji lub eutanazji pełnych ślepych miotów. Zabiegi można dokonywać w Przychodni Weterynaryjnej przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie ul. Prosta 3 po uprzednim złożeniu w Urzędzie Gminy w Celestynowie wniosku o skierowanie na zabieg.

Zasady akcji i ceny zabiegów

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest wypełnienie a następnie złożenie przez właściciela zwierzęcia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie wniosku o skierowanie na zabieg sterylizacji, kastracji lub eutanazji pełnych ślepych miotów, dostępnego TUTAJ oraz w siedzibie urzędu.

Planowany czas akcji od luty 2019 roku do wyczerpania środków (lub do 30 listopada 2019). Maksymalne ceny wraz z opieką pooperacyjną (zdjęcie szwów, ewentualne podawanie antybiotyków) w przypadku zabiegów bezproblemowych, wynoszą:

Maksymalne ceny zabiegów:

  • sterylizacja suki małej, średniej do 30 kg – 220,00 zł;
  • sterylizacja suki dużej powyżej 30 kg – 260,00 zł;
  • sterylizacja kotki – 110,00 zł;
  • kastracja psa do 20 kg – 120,00 zł;
  • kastracja psa powyżej 20 kg – 170,00 zł;
  • kastracja kota – 50,00 zł;
  • eutanazja pełnych ślepych miotów – 10,00 zł.

(Koszt ponoszony przez właściciela wynosi połowę wymienionych powyżej kwot. Pozostałą część uiszcza Gmina Celestynów)


Szczegółowe informacje:

Dr. wet. Karolina Malińska, przychodnia@dr-wet.pl, 506 157 658, (22) 643 25 07

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek o skierowanie na zabieg

Afrykański pomór świń

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Inspekcja Weterynaryjna informuje, że w przypadku znalezienia padniętego dzika (również zabitego w wypadku komunikacyjnym) należy NIEZWŁOCZNIE powiadomić o tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń. Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi w Unii Europejskiej. Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

Afrykański pomór świń to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras i dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
ul. Andriollego 80
Tel.: 22 779 25 26
Tel. kom.: 0-694-465-881, 0-694-465-882, 0-694-465-883.

FAQulotka informacyjnadokument, który należy wypełnić, gdy znalazło się padnięte zwierzęGłówny Inspektorat Weterynarii

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw