• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Zaproszenie na szkolenie z zakresu Bezpieczenstwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. >>

Informacja Państwowego Inpektora Sanitarnego w Otwocku str. 1; str. 2.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca afrykańskiego pomoru świń.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca afrykańskiego pomoru świń.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Siedlce Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Otwocku zaprasza 20.10.2017 r. na szkolenie dotyczące: BHP w rolnictwie; PROW 2014-2020 - planowane nabory wniosków o finansowanie w rolnictwie; ustawa o ochronie zwierząt.

Informacja dotycząca pomocy dla poszkodowanych w wyniku wwystąpienia przymrozków wiosennych w roku 2017 r.

Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotycząca pomocy w formie odraczania terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części składek.

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej dotyczący afrykańskiego pomoru świń.
Ulotka informacyjna str. 1; str. 2

Informacja dla rolników
Uprzejmie informujemy, iż na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – www.mazowieckie.pl – w zakładce: Klęski żywiołowe – rolnictwo – aktualności, zamieszczony został zaktualizowany Regulamin działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Dodatkowych informacji zasięgnąć można w Oddziale Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – tel. (22) 695 64 81.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw