• Pomniejsz czcionkę
 • Powiększ czcionkę
 • Zmień kontrast

Zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Dyżury członków Komisji odbywają się w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 4, na parterze, według poniższych harmonogramów. Członkami komisji są:

 • Andrzej Grajda - przewodniczący
 • Lech Krasieńko
 • Walenty Radomski
 • Bogusława Bąk
 • Agnieszka Wojtaś
 • Piotr Biernacki
 • Cezary Kowalczyk
 • Anna Kędziorek
 • Teresa Sitek - Zdziarska
 • Sławomir Grzegrzółka
 • Stefan Mariusz Kowalski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Informacje teleadresowe placówek leczenia uzależnień i grupy wsparciaDyżury GKRPA

Dyżury GKRPA w marcu 2020 r.

Dyżury GKRPA w lutym 2020 r.

 Dokumenty do pobrania:
Karta Zleceniobiorcy
Wniosek do GKRPA o dofinansowanie wyjazdu dziecka
Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
Wniosek o leczenie odwykowe
Wniosek o dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Sprawozdanie z działań profilaktycznych

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw