• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Z uwagi na unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2020 roku informujemy, że porady prawne zostały wstrzymane do momentu ogłoszenia nowego konkursu przez Starostwo Powiatowe w Otwocku.


Sekretarz Gminy Celestynów
/-/ Krzysztof Boczarski

Uchwała Zarządu Powiatu w Otwocku

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy, która powierzyła to zadanie powiatom. Samorząd Powiatu Otwockiego przy współpracy z Gminami utworzył w budynkach publicznych punkty, w których prawnicy udzielają mieszańcom pomocy prawnej.


Od 1 stycznia 2019 roku usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na terenie Gminy Celestynów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela doradca obywatelski Fundacji Honeste Vivere,

z siedzibą: 04-474 Warszawa ul. Amałowicza-Tatara 7

telefon: 22 379 75 40 lub 531 200 352,

e-mail: kontakt@honestevivere.org

http://www.facebook.com/fundacjahonestevivere/.

Doradca obywatelski udziela porad w Urzędzie Gminy w Celestynowie w wyznaczone dni.

Harmonogram przyjęć:
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 15.00 – 19.00
piątek 8.00 – 12.00

tel. 22 789-70-60 wew. 110

Wykaz punktów Nieodpłatnej Pmocy Prawnej poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na obszarze powiatu otwockiego


NIEODPŁATNA MEDIACJA udzielana jest we wszystkich wymienionych punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy mediatora po uprzednim telefonicznym 531-200-351 zgłoszeniu chęci skorzystania ze świadczenia na co najmniej 5 dni robocze przed zdarzeniem.

Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach pracy punktu

E-booki z zakresu edukacji prawnej:


Dziedziczenie ustawowe i testamentowe
Prawo rodzinne

Mediacje - Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Upadłość Konsumencka


Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Otwocku.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw