• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
house-2789765_960_720.jpg

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Dodano: 2019-06-11

Gmina Celestynów pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotację w wysokości 21.000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów. Dodatkowe środki własne gminy przeznaczone na ten cel to kolejne 21.000,00 zł. Za łączną kwotę 42 000,00 zł w 2019 r. roku zostanie odebranych aż 162,00 ton wyrobów azbestowych z około 100 nieruchomości.


Osoby, które mają już gotowy eternit do odbioru tj. zdemontowany i składowany na terenie nieruchomości prosimy o jak najszybsze złożenie wniosku. Odbiory azbestu planowane są na czerwiec-sierpień 2019 r.


Wszelkich informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Celestynowie, tel. 22 789 70 60 wew. 112, pok. 39.

LOgo wfośgw

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw