• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
nature-3289812_960_720.jpg

Ankieta dla mieszkańców

Dodano: 2019-06-19

Wójt Gminy Celestynów zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, przeprowadzanej na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów na lata 2019 – 2023.


Przekazane przez Państwa dane pozwolą na opracowanie dokumentu, który będzie ukierunkowany na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, przekraczających dopuszczalne normy oraz wskaże możliwości osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych przyczyniających się do poprawy jakości powietrza.


Będzie on również pomocny przy ewentualnych, uruchomionych przez Gminę Celestynów dofinansowaniach takich jak: przyłącza do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE, mających na celu walkę ze smogiem oraz ograniczenie niskiej emisji.


Zadbajmy wspólnie o zdrowie i życie nasze i naszych dzieci, o ich przyszłość w zdrowym i czystym środowisku.

ANKIETA na potrzeby opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy celestynów

ankieta (pdf)

ankieta (docx)


Pismo przewodnie

Wypełnione ankiety można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie (urna w BOMie) do dnia 10 lipca 2019 r. lub przesyłać e-mailem na adres ug@celestynow.pl

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw