• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
IMG_20190617_181116.jpg

Konsultacje na ul. Pięknej w Pogorzeli

Dodano: 2019-06-19

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Pięknej w Pogorzeli, dotyczące dokumentacji projektowej przebudowy tej drogi. W tym roku Gmina Celestynów przystąpiła do jej opracowania.
Projektant Michał Michniewicz wraz z kierownikiem referatu inwestycji Katarzyną Bojanowską-Niewczas oraz wójtem Witoldem Kwiatkowskim omówili koncepcję przebudowy drogi, miejsca poszerzenia pasa jezdni w wybranych odcinkach mijanki. Mieszkańcy, radny Wiesław Jagiełło oraz przedstawiciele rady sołeckiej m. in. Tadeusz Floriańczyk zwrócili uwagę na problem odwodnienia drogi i konieczność spowolnienia ruchu np. poprzez budowę progów zwalniających.


Wszystkie wnioski mieszkańców zostały zanotowane i przekazane projektantowi.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw