• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
gazociąg2019.jpg

Ruszyła budowa gazociągu w Dąbrówce!

Dodano: 2019-08-20

Rozpoczęta została budowa gazociągu w Dąbrówce i Starej Wsi.


Jeszcze w 2015 roku Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski rozpoczął rozmowy z Polskimi Sieciami Gazowymi dotyczące rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Celestynów. Wykonawca, firma Drill – Bud ma wykonać to zadanie w I kwartale 2020 roku. Po tym, mieszkańcy będą mogli występować do PSG o przyłączenie do sieci.


Odbyło się wiele spotkań, efektem czego było rozpoczęcie prac projektowych budowy gazociągu na terenie miejscowości: Dąbrówka, Stara Wieś, Glina, Dyzin i Jatne, a dodatkowo dzięki mocnemu wsparciu i determinacji mieszkańców, również Pogorzeli. Pierwszy Etap przewiduje budowę sieci głównej z Celestynowa, przez Dąbrówkę, do Starej Wsi. Równocześnie trwa projektowanie sieci w Glinie (od przejazdu w St. Wsi), Dyzinie, Jatnem i Pogorzeli. Realizacja kolejnych etapów ma być w latach następnych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wyłonieniu wykonawcy przez PSG.


W czerwcu br. Wójt spotkał się przedstawicielami PSG w sprawie podjęcia przez PSG budowy gazociągu w Regucie, Taborze, Podbieli i Ponurzucy. Złożył również pismo od mieszkańców Reguta w tej sprawie. W końcu czerwca zarząd PSG podjął decyzję o przestąpieniu do wykonania koncepcji budowy sieci gazowej w miejscowościach Regut, Tabor i Podbiel. Oczekujemy, że koncepcja zostanie wykonana i potwierdzi ona zasadność budowy sieci, a kolejne miejscowości będą mogły korzystać z czystej energii gazowej.


Gmina wystąpiła również o budowę sieci gazowej w Ostrowie i Ostrowiku, czekamy na odpowiedź z PSG.


Realizacja w/w inwestycji jest zgodna z gminną polityką ograniczenia smogu i zanieczyszczenia powietrza oraz z realizowanymi przez gminę inwestycjami proekologicznymi.

Więcej zdjęć można znaleźć na Fb.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw