• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
SZKOŁA1.jpg

Rozbudowa Szkoły w Starej Wsi – pozyskanie działki coraz bliżej

Dodano: 2019-08-21

Pierwsze działania w zakresie pozyskania działki pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starej Wsi zostały podjęte jeszcze w 2018 roku. Na etapie prac koncepcyjnych oraz konsultacji z Nadleśnictwem Celestynów ustalono harmonogram. W wyniku analizy prawnej ustalono, że Gmina Celestynów może pozyskać od Lasów część nieruchomości leśnej jedynie w formie zamiany. Stwierdzono konieczność dokonania podziału geodezyjnego działki Nadleśnictwa i na początku 2019 roku został zlecony podział działki wydzielający powierzchnię 0,33 ha niezbędną do rozbudowy szkoły, procedura trwała kilka miesięcy. Następnie przyjęto podział do Starostwa, Nadleśnictwo ujawniło podział w ewidencji, a w maju br. Gmina wystąpiła o lokalizację inwestycji celu publicznego. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 19.08.2019 r.


W międzyczasie, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem prac, Gmina Celestynów szukała nieruchomości leśnych przeznaczonych do zamiany z Lasami Państwowymi. Niestety zdaniem Lasów Państwowych działki leśne będące w zasobach gminy nie spełniały wymogów do zamiany. W końcu maja odbyło się również spotkanie Wójta, Radnych i przedstawicieli rodziców z władzami Nadleśnictwa, w przedmiotowej sprawie. W maju 2019 roku zostały podjęte także rozmowy z właścicielami prywatnymi w sprawie zakupu nieruchomości leśnych, o pow. ok. 2,20 ha, które następnie zostały zaproponowane Nadleśnictwu. W dniu 05 czerwca 2019 r. Gmina dostała informację, że przedstawione nieruchomości nie odpowiadają wymogom Lasów Państwowych w zakresie zamiany.


W związku powyższym Gmina podjęła rozmowy z kolejnymi właścicielami działek leśnych. W czerwcu 2019 r. Gmina przedstawiła Nadleśnictwu dwie kolejne działki leśne o pow. ok 1,86 ha. W dniu 12 czerwca 2019 r. Nadleśnictwo wstępnie pozytywnie zaopiniowało zaproponowaną nieruchomość.


Kolejnym etapem jest wykonanie wyceny działek proponowanych do zamiany (prace te trwają), po czym Gmina wystąpi z formalnym wnioskiem do Lasów Państwowych o dokonanie zamiany. Planowany termin złożenia formalnego wniosku – sierpień 2019 r. W przypadku zgody władz Lasów Państwowych, Gmina dokona zakupu wskazanych działek leśnych od osób prywatnych (1,62 ha lasu) i dokona zamiany na działkę Nadleśnictwa w Starej Wsi (0,33 ha).


Mając tytuł prawny do tej nieruchomości będzie możliwe rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, tj. etapu projektowego rozbudowy szkoły. Dopiero po uzyskaniu wszystkich koniecznych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwolenia na budowę będzie można przystąpić do wykonywania robót budowlanych.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw