• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
geometry-1044090_960_720.jpg

Program stypendialny

Dodano: 2019-09-02

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na bieżący rok szkolny można składać w Zakładzie Obsługi Szkół Gminy Celestynów do dnia 15.09.2019 r. Termin późniejszy, 15.10.2019 r., obejmuje słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Uwaga!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018/ r. poz. 1358)
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wykazywana do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 wynosi - 308 zł.

Szczegóły dotyczące warunków przyznawania stypendium
Wniosek

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw