• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
global-3371528_960_720.jpg

Informacja dla rolników

Dodano: 2019-09-04

Szacowanie skutków suszy.


Zgodnie z dziewiątym i dziesiątym okresem raportowania (11.VI -20.VIII) Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na terenie Gminy Celestynów wystąpiła susza na gruntach I kategorii glebowej w uprawach: zboża jare, kukurydza na kiszonkę.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w tej kategorii glebowej należy brać pod uwagę również wystąpienie suszy w łąkach trwałych i pastwiskach.

Mapa kategorii glebowych dostępna jest pod adresem:


http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/


Zgłoszenia szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy 2019 roku, wyznacza się do dnia 6 września 2019r. Kompletne i dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy w Celestynów w Biurze Obsługi Mieszkańca za wcześniejszym uzgodnieniem zasadności wniosku w pokoju nr 39.


Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok;
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga
stada / paszporty;
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).


Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.


Wnioski do pobrania bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Celestynowie, pokój nr 39, lub na stronie internetowej https://mazowieckie.pl/pl/urzad/strukturaorganizacyjna/wydzial-bezpieczenstwa/sprawy-oddzialu-rolnic/aktualnosci/38140,Zarzadzenie-nr-97-Wojewody-Mazowieckiego-z-dnia-23-kwietnia-2019-r-w-sprawie-pow.html?sid=8496f69f32676dfee6010ce1f1b99489

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw