• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
azbestwww.jpg

Tony azbestu odebrane

Dodano: 2019-09-11

W ramach środków przeznaczonych na usunięcie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest odebrano w tym roku szkodliwe materiały ze 101 nieruchomości.

Już od wielu lat Gmina Celestynów pozyskuje środki zewnętrzne na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”. Również w 2019 r. uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21.000,00 zł. Dotacja oraz środki własne zaplanowane na ten cel w budżecie gminy - również w wysokości 21.000,00 zł, pozwoliły na utylizację aż 160,26 ton azbestu.


Koszt odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych za 1 Mg zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem oraz zawartą umową wyniósł 259,20 zł.


Materiały zawierające azbest, już zdemontowane, były odbierane od mieszkańców na podstawie złożonych wniosków. Zabierane były z miejsc łatwo dostępnych dla firmy, której zlecono ich zbiórkę i przekazanie do utylizacji.

Realizacja zadania przebiegła sprawnie. Cieszymy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i zachęcamy osoby, które mają już zdjęty eternit do składania wniosków o jego odbiór w 2020 r.

wfosigw

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw