• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
mojprąd.png

Nabór wniosków w ramach Programu „Mój Prąd”

Dodano: 2019-09-12

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”.


Adresatami dofinansowań są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku.


Szczegóły dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw