• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
info-1698141_960_720.jpg

OGŁOSZENIE

Dodano: 2019-10-04

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z późn. zm.) poddaję do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Sztuk Walki JISSEN MMA na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Stowarzyszenia Sztuk Walki JISSEN MMA

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 11 października 2019 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw