• Pomniejsz czcionkę
 • Powiększ czcionkę
 • Zmień kontrast
zdjecieulica.jpg

Bieżące remonty dróg

Dodano: 2019-10-07

Zakończyliśmy prace remontowe dróg na terenie gminy Celestynów. Pracami objęte zostały odcinki o łącznej długości prawie 2,5 km.

 • Odcinek ul. Mickiewicza w Starej Wsi o długości 247,00 m (od ul. Prusa) skropiony został emulsją asfaltową i pokryty nawierzchnią z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej. Z kruszywa łamanego wykonano pobocza. Takie same prace wykonane zostały na odcinku o długości 215,00 m ul. Kołłątaja w miejscowości Stara Wieś (od ul. Dąbrowieckiej).
 • Na odcinku o długości 116,00 m ul. Turystycznej w Regucie wykonano profilowanie i nawierzchnię z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa betonowego. Jest to kontynuacja – II etap poprawy nawierzchni drogi.
 • Na ul. Leszczynowej w miejscowości Pogorzel, na odcinku 110,00 m (od skrzyżowania z ul. Kolejową), drogę wykorytowano, fragmentami wykonano podbudowę z kruszywa betonowego, a na całym remontowanym odcinku położono podbudowę z kruszywa łamanego. Wyregulowano również wszystkie studzienki dla zaworów kanałowych i wodociągowych.
 • W miejscowości Ponurzyca wyprofilowano odcinek o łącznej długości 350 m drogi gminnej Rynek – Zagórze. Wykonana została podbudowa z kruszywa betonowego oraz wymieniony został przepust.
 • Na ul. Sosnowej w Zabieżkach na długości 400 m wykonano podbudowę z kruszywa betonowego oraz zamontowano przepust.
 • Prace objęły również odcinki drogi łączącej Zabieżki z Ponurzycą (cała droga ma długość ok. 3 km). Fragmentami ją wyprofilowano i wykonano podbudowę z kruszywa betonowego. W newralgicznych miejscach wyprofilowano również jej pobocza.
 • W Pogorzeli remontem objęto odcinek 341 m ulicy Diamentowej. Na jego części oczyszczono podbudowę z masy bitumicznej, uzupełniono w istniejącej nawierzchni ubytki, a nawierzchnię skropiono emulsją asfaltową. Miejscami wykonano nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego, a także prace ziemne polegające na korytowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego lub wykonano nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego oraz wyregulowano pobocza oraz wyregulowano studzienki dla zaworów kanałowych.
 • W ramach remontu drogi gminnej w miejscowości Ostrowik (w zabudowie, przy placu zabaw) na odcinku 208 m skroplono nawierzchnię bitumiczną emulsją asfaltową oraz wykonano nawierzchnię z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej.
 • Na 130 m ulicy Orzeszkowej w Celestynowie (od skrzyżowanie z ul. Zwycięzców) ulica została wykorytowana i pokryta podbudową z kruszywa betonowego oraz z kruszywa łamanego.


Łączny koszt wszystkich prac wyniósł 367.952,29 zł. Część tych środków pochodziła z funduszu sołeckiego: 8.000,00 zł. przeznaczyła Stara Wieś; 9.000,00 zł Zabieżki. Zostały one przeznaczone na remonty dróg w tych miejscowościach.


Opisane wyżej remonty dróg, to jedynie część prac, jakie Gmina wykonuje w ciągu roku w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Fotorelacja dostępna na Fb.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw