• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
DSC_0719.JPG

Przebudowujemy kolejne ulice

Dodano: 2019-10-07

W dniu 30.09.2019r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Celestynów Witoldem Kwiatkowskim, a wykonawcą przebudowy dróg gminnych: ul. Lipowej, ul. Miodowej oraz ul. Wąskiej w Celestynowie z Panem Piotrem Skoczkiem.

Przebudowa trzech ulic będzie polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni i położeniu nakładki asfaltowej, umocnieniu pobocza kruszywem, wykonaniu zjazdów na posesje w granicach pasa drogowego, odwodnieniu, oznakowaniu pionowym. Dodatkowo w przypadku ul. Wąskiej pomiędzy odcinkiem A i B wybudowane będzie skrzyżowane wyniesione z kostki brukowej.
Koszt przebudowy ulic to kwoty:
-ul. Lipowej 288.282,11zł brutto
-ul. Miodowej 222.989,36 zł brutto
-ul. Wąska 427.814,30 brutto
Termin realizacji umowy przez firmę BRUK –BUD z Pogorzeli przewidziany jest na koniec listopada 2019 r.
Inwestycje w całości będą pokryte ze środków własnych Gminy Celestynów i wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynowie”.

Więcej zdjęć dostępnych jest na Fb

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw