• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
DSC_0792.JPG

Wspólnie dbajmy o powietrze, dbajmy o klimat!

Dodano: 2019-10-17


W dniu 17 października 2019 r. pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej na czele z Zastępcą Wójta Gminy Celestynów Piotrem Rosłońcem oraz uczniami klasy 3B Szkoły Podstawowej im. „Bataliony Zośka” w Celestynowie wzięli udział w akcji sadzenia drzew. Jest to kolejny element jaki gmina wdrożyła w walce o zdrowe środowisko.
Wszyscy uczestnicy czynnie włączyli się do sadzenia, tylko dziś w ramach akcji wspólnie posadzono ponad dwadzieścia drzew. Dzieci ze szkoły podstawowej bardzo czynnie brały dział w jesiennej akcji. Na zakończenie uczestnicy otrzymali drobne upominki.
Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez sadzenie drzew może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia.
W tym roku planujemy posadzić około 100 drzew na terenie Gminy Celestynów. W ubiegłym roku na jej terenie posadzono około 200 sztuk drzew, które można między innymi zauważyć wzdłuż ul. Św. Kazimierza oraz w centrum Celestynowa.
Wszyscy z pewnością znają korzyści wynikającą z obecności drzew w naszym otoczeniu miedzy innymi możliwość poznawania przyrody i procesów, którymi się ona rządzi.
Jedną z najważniejszych funkcji drzew jest neutralizacja wytwarzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Liście drzew działają jak filtry, wchłaniając w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi się pyłami i związkami chemicznymi. Rośliny te działają z zaskakującą skutecznością, ograniczając zapylenie w miastach i wsiach nawet o 75%.
Drzewa uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych. W procesie fotosyntezy wykorzystują dwutlenek węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen. Warto też zauważyć jak ważną ich rolą jest estetyka. Zieleń to ważny elementem układów przestrzennych miast i wsi. Stanowi często o ich prestiżu i atrakcyjności.
Kolejne akcje wspólnego sadzenia drzew przed nami. Sukcesywnie będziemy o nich informowali.

Zapraszamy na fotorelację na fb.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw