• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
info-1698141_960_720.jpg

Ogłoszenie

Dodano: 2020-01-10

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z późn. zm.) Wójt Gminy Celestynów podaje do publicznej wiadomości ofertę Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Tytuł zadania publicznego:
Wyjazd dzieci z terenu gminy Celestynów na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu w dniach 24-26 stycznia 2020 roku”.


Termin realizacji zadania publicznego:
20.01.2020 r. - 30.01.2020 r.


Oferent:
Regucki Klub Sportowy „Bór”
Regut
Pl. Św. Floriana 1
05-430 Celestynów


Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 17 stycznia br. do godziny 16:00.
Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (liczy się data wpływu do urzędu).


Wójt
/-/ Witold Kwiatkowski

Załączniki:
uproszczona Oferta realizacji zadania publicznego Reguckiego Klubu Sportowego „Bór”

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw