• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
banerngo970x250.png

Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020”

Dodano: 2020-01-17

Konkurs ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:
• organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
• domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.


Szczegóły i dostęp do generatora wniosków można znaleźć na stronie rownacszanse.pl


Pytania można kierować pod adresem: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw