• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
flood-280966_1920.jpg

Utrzymanie zjazdów oraz niszczenie graniczników

Dodano: 2020-03-04

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie przypomina właścicielom i użytkownikom działek zlokalizowanych w sąsiedztwie dróg krajowych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.), że „utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.” Zalegająca w rowie woda powoduje nawadnianie korpusu drogowego i osłabienie jego wytrzymałości.


Za uchylanie się od tego obowiązku zgodnie z art. 102 Kodeksu wykroczeń grozi kara grzywny.


Ponadto obowiązuje zakaz niszczenia i przestawiania słupków geodezyjnych. Zgodnie z art. 100 Kodeksu wykroczeń za takie działanie grozi kara grzywny - „Kto zaorywa lub w inny sposób zawęża pas drogowy lub pas przydrożny podlega karze grzywny.”

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw