• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
i2.jpg

Apel Wójta Gminy Celestynów

Dodano: 2020-03-19

Apel Wójta Gminy Celestynów do właścicieli sklepów w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa powodującego chorobę COVID-19.

Zwracam się z prośbą do właścicieli sklepów o zachowanie środków ostrożności, a także dbałość o czystość.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Proszę Państwa aby:

1.zapewnić organizację sprzedaży w taki sposób, aby klienci mieli możliwość zachowania bezpiecznej odległości od siebie tj.min 1,5 m (najbezpieczniejszym sposobem jest wpuszczanie do sklepów po kilka osób jednocześnie, przede wszystkim dotyczy to sklepów o małej powierzchni sprzedaży);

2.promować dokonywanie płatności bezgotówkowych;

3.pracownicy podczas pracy na kasach używali rękawiczek ochronnych;

4.promować częste i dokładne mycie rąk przez pracowników wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%, rekomendowane 70%),

5.wywiesić w widocznym miejscu (stoisko mięsne, pomieszczenia socjalne, toalety) informacje, jak skutecznie myć ręce;

6.upewnić się, że pracownicy mają stały dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą;

7.nie obawiać się zwracać uwagi klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w kierunku pracowników, innych klientów ani na produkty spożywcze;

8.pracownicy z widocznymi objawami przeziębienia (kaszel, katar, itp.) powinni zostać odsunięci od pracy na sali sprzedaży;

9.należy uświadamiać pracowników, że w przypadku wykazania objawów infekcji dróg oddechowych muszą powiadomić o tym fakcie przełożonego, przed przyjściem do pracy, aby przełożony mógł podjąć decyzję czy pracownik powinien stawić się w pracy;

10.zwracać uwagę, czy przy stanowiskach z pieczywem, warzywami i owocami nie brakuje jednorazowych rękawiczek (przypominać klientom o konieczności ich używania);

11.umieścić przy wejściu do sklepu (przy wózkach i koszykach) foliowe rękawiczki jednorazowe do użycia przez zainteresowanych klientów;

12. umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach: dla pracowników: w miejscach dostępnych dla personelu ,dla klientów sklepu (np. przy wejściu, przy stanowiskach z pieczywem, owocami i warzywami),należy upewnić się, że dozowniki z płynem są regularnie napełniane i uzupełniane podajniki z rękawicami;

14.upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP i HACCP;

15.zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne;

16.powierzchnie dotykowe, takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także rączki wózków i koszyków muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

17.kosze na stanowiskach z pieczywem i stanowiskach warzywnych, powinny być na bieżąco opróżniane;

18.wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.


Szanowni Państwo, tylko dzięki wspólnym wysiłkom może nam się udać zahamować rozprzestrzenianie się wirusa.

Z góry dziękuję
Witold Kwiatkowski
Wójt Gminy Celestynów

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw