• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
corona-4930541_1920.jpg

KOLEJNE OGRANICZENIA DLA NASZEGO DOBRA

Dodano: 2020-03-25

KOLEJNE OGRANICZENIA DLA NASZEGO DOBRA

Szanowni Mieszkańcy,
weszliśmy w kolejny etap walki z koronawirusem. Dalej pozostańmy zdyscyplinowani i konsekwentni w naszych wspólnych działaniach mimo, że musimy pozostać w coraz większym odosobnieniu. Poprzez bezwzględne zastosowanie się do poleceń mamy większe szanse, aby wyjść z tej walki zwycięsko, zachowując zdrowie i życie.

Od dzisiaj do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Ograniczenia nie dotyczą: dojazdu do pracy, wolontariatu, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego czyli wyjścia do apteki, sklepu.

  1. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Ograniczenie to nie dotyczy rodzin.
  2. Środki publicznego transportu zbiorowego nadal będą działały. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
  3. Obowiązywał będzie zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Nie dotyczy to spotkań rodzinnych.
  4. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
  5. Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.


Dbając o swoje bezpieczeństwo pamiętajmy też o innych. Dziękuję.

Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw