• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
info-1698141_1920.jpg

PLANOWANE OTWARCIE PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dodano: 2020-04-30

PLANOWANE OTWARCIE PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo,


w dniu 29.04.2020 r. Premier RP poinformował o możliwości otwarcia od 6 maja br. przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Dodał też, że stanie się to pod szczególnym reżimem sanitarnym.


Ogłoszenie otwarcia przedszkoli nastąpiło przed zapowiadanym szczytem epidemii
w kraju. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, rodziców oraz ich opiekunów wstrzymujemy się z podjęciem decyzji o otwarciu placówek do czasu uzyskania niezbędnych informacji.


Podjęliśmy już pierwsze działania poprzez naradę Wójta, Kierownika Oświaty z Dyrektorami szkół i przedszkoli w celu dokonania analizy wytycznych podanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dokonano przeglądu wytycznych w odniesieniu do uwarunkowań w naszych placówkach wychowania przedszkolnego. Rygorystyczne zalecenia nakładają szereg obowiązków na organ prowadzący, dyrektorów, nauczycieli i rodziców.


Dyrektorzy placówek skontaktują się z rodzicami w celu ustalenia potrzeb i możliwości ich realizacji. Gmina natomiast wystosowała pismo do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku celem uzyskania opinii o możliwościach i warunkach stopniowego uruchamiania placówek przedszkolnych.


Biorąc pod uwagę uwarunkowania epidemiologiczne wskazane przez SANEPID oraz uzyskane przez Dyrektorów informacje będą stanowiły podstawę do podjęcia najbardziej racjonalnej decyzji.
Kolejne informacje w przedmiotowej sprawie będą Państwu przekazywane na bieżąco.


Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

Poniżej przedstawiamy do zapoznania się wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw