• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
info-1698140_1920.jpg

Koronawirus! Kolejny III etap znoszenia ograniczeń

Dodano: 2020-05-14

Decyzją Premiera Mateusz Morawieckiego znoszone zostają kolejne ograniczenia. Tak więc od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Ponadto znoszone zostają poszczególne ograniczenia w sektorach takich jak:


Działalność gospodarcza: od 18 maja będziemy mogli:


• skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
• zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Opieka i edukacja: od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:


• praktyczne w szkołach policealnych,
• rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.


Natomiast od 25 maja umożliwione zostanie prowadzenie:


• zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
• konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Transport publiczny: od 18 maja podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji i ile osób wejdzie na pokład.


Uroczystości religijne: od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.


Sport: od 18 maja zwiększony zostaje limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:


• na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
• na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:


o 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
o 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
o 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
o 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).


Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.


Kultura: od 18 maja możliwe będzie m.in.:


• prowadzenie działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
• wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
• wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
• prowadzenie indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych,
• wznowienie prób i ćwiczeń.


Uczelnie: od 25 maja przywrócone zostaną:


• zajęcia dydaktyczne (dla studentów ostatnich lat studiów),
• zajęcia, które nie mogą być realizowane zdalnie.


Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca
Przedłużony zostaje termin kontroli granicznej na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw