• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
3ZOSZ.JPG

Gmina pozyskała 70 tys. na komputery dla szkół

Dodano: 2020-05-27

30 komputerów zostało zakupionych w ramach pozyskanego przez Gminę Celestynów grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, zdalna szkoła”.


22 maja Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, w towarzystwie kierownik Gminnego Zakładu Obsługi Szkół Edyty Wrzosek i przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Gminy Celestynów Wiktora Piaseckiego przekazał wysokiej jakości sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do 4 placówek oświatowych, tj. ZSP w Starej Wsi, SP Regut, SP Ostrów, PSP Celestynów. Komputery zostaną użyczone uczniom, którzy mają utrudniony dostęp do lekcji prowadzonych zdalnie.


Projekt „Zdalna szkoła" jest odpowiedzią Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na obecną sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych placówki wyposażone w taki sprzęt, mogą udostępniać go potrzebującym uczniom i nauczycielom.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw