• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
DSC_0015.JPG

Prace przy kanalizacji

Dodano: 2020-05-29

Trwają roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, a także przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości w ul. Laskowskiej oraz ul. Osieckiej.


Podpisana już została umowa na budowę kanalizacji w Pogorzeli, Dąbrówce i Starej Wsi. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa. Jednocześnie trwają przygotowania, po rozstrzygnięciu przetargu, do podpisania umowy z Wykonawcami na budowę kanalizacji w Glinie oraz w Celestynowie w ul. Laskowskiej, ul. Radzińskiej, ul. Krótkiej, ul. Różanej i ul. Podleśnej. Trwają również przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji na Osiedlu Wojskowym w Celestynowie oraz Lasku.


W ramach realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów etap II. POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw