• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
jpbezkropkizdalnaszkola.JPG

Realizacja projektu "Zdalna szkoła"

Dodano: 2020-06-22

Gmina Celestynów otrzymała dofinansowanie w kwocie 69 999,90 zł na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Umowa została zawarta 28 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach projektu zostało zakupionych 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, które zostały przekazane potrzebującym uczniom i nauczycielom we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów tj. w: Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu ”Zośka’’ w Celestynowie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starej Wsi, Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie, Szkole Podstawowej w Regucie. Po zakończeniu zdalnego nauczania zakupione komputery zostaną przekazane do szkolnych pracowni komputerowych.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw