• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
IMG_2785.jpg

50.000 zł z MIAS 2020 dla Gminy Celestynów!

Dodano: 2020-06-25

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podzielił środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.


Gmina Celestynów skutecznie złożyła wniosek, 23 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę, na mocy której Województwo Mazowieckie udziela pomocy finansowej Gminom Wiejskim na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.


Do tegorocznej edycji MIAS 2020 Gmina Celestynów zgłosiła 5 projektów – wszystkie zostały pozytywne zaopiniowane i zakwalifikowały się do dofinansowania.


Inwestycjami, które zostaną dofinansowane jeszcze w tym roku są:
1. Wymiana części okien w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzycy
W budynku świetlicy wiejskiej zostanie wymieniona część stolarki okiennej, która będzie dostosowana stylem do już istniejących okien w budynku świetlicy wiejskiej.
2. Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Dyzinie
W ramach realizacji zadania zostanie zakupione wyposażenie świetlicy wiejskiej tj. lodówka
z zamrażarką, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, armatura łazienkowa wraz z meblami, laminarka oraz drukarka kolorowa.
3. Doposażenie, remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Glina
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w postaci chłodziarki, kuchenki gazowej, zewnętrznej lampy oświetleniowej z czujnikiem ruchu oraz wykonanie mebli kuchennych na wymiar.
4. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw poprzez budowę budynku na potrzeby sołectwa Lasek
Zakup i montaż gotowego budynku drewnianego wyposażonego w drzwi wejściowe oraz otwory okienne wraz z okiennicami .
5. Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Celestynowie

Inwestycja będzie polegała na doposażeniu istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych.


Realizacja tych zadań powinna nastąpić jeszcze w tym roku.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw