• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
peach-blossom-1557702_1920.jpg

Gmina Celestynów z dotacją na utylizację azbestu

Dodano: 2020-06-26

Od kilku lat Gmina Celestynów zajmuje się utylizacją azbestu zdjętego z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy. Nieodłącznym elementem tej działalności są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dzięki którym w ostatnich latach w naszej gminie zutylizowano już kilkaset ton niebezpiecznego materiału.


Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów” kolejny rok z rzędu zdobyliśmy dofinansowanie w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tegoroczny koszt całkowity zadania wynosi 59 594 zł, przy czym kwota dotacji z WFOŚiGW to 40 000 zł. Według prognoz, w tym roku z terenu Gminy Celestynów zostanie zutylizowanych blisko 150 ton wyrobów zawierających azbest.


Osoby, które mają już gotowy eternit do odbioru tj. zdemontowany i składowany na terenie nieruchomości prosimy o złożenie wniosku. Odbiory azbestu planowane są na przełomie sierpnia i września 2020 r. (decyduje kolejność złożenia wniosku).


Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Celestynowie, tel. 22 789 70 60 wew. 112, pok. 39.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw