• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
DSC_0040.JPG

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

Dodano: 2020-06-26

Podczas XVII Sesji Rady Gminy Celestynów, która odbyła się 25 czerwca 2020 r. głosowano nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego. To 5 rok z rzędu, w którym wójt otrzymał absolutorium. Za wykonanie budżetu oraz działalność w 2019 r. otrzymał jednogłośnie pozytywną ocenę.


Obrady Rady Gminy Celestynów rozpoczęto od przedstawienia przez wójta Witolda Kwiatkowskiego raportu o stanie gminy podsumowującego prowadzoną w roku 2019 działalność. W ramach raportu omówiono realizację programów, uchwał rady gminy. Po jego wysłuchaniu jednogłośnie, 14 obecnych na sesji radnych, zagłosowało za udzieleniem wójtowi wotum ufności. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu i po odczytaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów i Regionalnej Izby Obrachunkowej, również jednogłośnie, udzielono wójtowi absolutorium. Witold Kwiatkowski w swoim wystąpieniu podziękował kierownictwu urzędu, jego pracownikom oraz pracownikom jednostek pomocniczych za pracę przy realizacji zadań zaznaczając, że poprzeczka była zawieszona wysoko i teraz pozostaje starać się aby utrzymać ją na tym samym poziomie a nawet próbować podnosić coraz wyżej.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – Etap II Kanalizacja sanitarna – Zlewnia Witosa

Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów - ul. Lipowa


Przebudowa ulicy Krasińskiego w Starej Wsi


Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych. Całkowita wartość projektu 3 646 140,37 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.369 848,00 zł


Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do tej pory zakupiono 3 samochody do jednostek OSP z terenu gminy Celestynów)


Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie


Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów (droga łącząca miejscowości Stara Wieść i Dąbrówka)

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw