• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
rekodowyrokinwestycji.JPG

Rekordowy rok Inwestycyjny – 2019

Dodano: 2020-07-01

Rok 2019 został odnotowany w historii Gminy Celestynów jako rekordowy pod względem zrealizowanych inwestycji o wartości ponad 15 mln zł z dużym udziałem funduszy zewnętrznych tak krajowych jak i z Unii Europejskiej w kwocie ok. 5 mln zł.


W dniu 25 czerwca br., Rada Gminy Celestynów na wniosek Wójta, przyjęła do realizacji jeszcze w tym roku nowe inwestycje na łączną kwotę ok. 1 000 000 zł. Wśród nich znalazły się: budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków oraz opracowanie projektu zabudowy istniejącego tarasu budynku szkoły w Podbieli, wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi, przebudowa: ul. Sadowej w Glinie, drogi „przy szrocie” w Ostrowie, ul.: Inżynierskiej, Kupieckiej oraz łącznika ul. Miodowej z ul. Św. Kazimierza w Celestynowie, opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowy drogi w Ostrowie - prowadzącej przy szkole do wiaduktu, drogi w Jatnym na „Kozie Górki”, ul. Pięknej w Pogorzeli. Dla Gospodarki Komunalnej w Celestynowie przekazana została dotacja w wysokości ponad 500 000 zł przeznaczona na budowę sieci oraz nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.


Sesję zakończono przyjęciem przez Radę Gminy stanowiska w sprawie finansowania oświaty i odgórnych wskazań działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrożenie mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).


W stanowisku zwrócono uwagę na problem zbyt niskiego dofinansowania z budżetu państwa kosztów realizacji subwencjonowanych zadań oświatowych przez gminy. Z budżetu naszej gminy corocznie kilka mln zł (w roku 2019 2,5 mln zł) jest dokładane do oświaty, a te wydatki ciągle rosną. W ubiegłym roku subwencja pokryła tylko w 79,85 % wydatki, które w całości powinny być finansowane z Budżetu Państwa. Stanowisko popiera petycję wielu samorządów (gminy, powiaty, miasta), w zakresie finansowania w całości wynagrodzeń nauczycieli wprost z Budżetu Państwa. Uchwała Rady Gminy została przekazana do najwyższych władz państwowych.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw