• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
business-4925687_1920.jpg

Dotacje do wymiany pieców – lista osób zakwalifikowanych do podpisania umowy dotacyjnej

Dodano: 2020-07-02

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w dniu 01 lipca 2020 r. została sporządzona lista osób, które zostały zakwalifikowane do podpisania umów dotacji w związku ze złożonymi wnioskami o dotację celową z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Dotyczy to właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych gdzie nastąpi wymiana na piec, korzystniejszy z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem’’.


Osoby, które składały wnioski mogą zapoznać się ze sporządzoną listą w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.


Ponadto informuję, że o terminie podpisania umowy, wnioskodawcy będą powiadamiani telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Celestynowie.

Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski które były niezgodne z Regulaminem określającym tryb i zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów, zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

W naborze złożono 39 wniosków o udzielenie dotacji z czego 26 wniosków zakwalifikowano do podpisania umów dotacji.


Ogłoszenie naboru dodatkowego zaplanowano na przełom lipca i sierpnia br.


Środki na dofinansowanie przedmiotowego zadania pochodzą z dochodów własnych Gminy Celestynów.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05 -430 Celestynów pod numerem telefonu (022) 789 70 60 wew. 137,112.

Wójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw