• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
info-1698140_1920.jpg

Uwaga

Dodano: 2020-08-11

Przedsiębiorcy przypominamy, że zgodnie z informacjami Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dniem 24 czerwca br. zostały zmienione przepisy w przedmiocie umarzania pożyczek do 5 tys. zł, przyznawanych na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 77 pkt 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).


Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (dniem udzielenia pożyczki jest dzień wypłaty środków na rachunek bankowy pożyczkobiorcy). Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Spełnienie kryterium umorzenia pożyczki sprawdzi urząd pracy na podstawie informacji z CEiDG/KRS.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw