• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
skołyszyngmina2020.jpg

Pomoc dla Gminy Skołyszyn

Dodano: 2020-09-07

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się z apelem do samorządów w całej Polsce o wsparcie dla poszkodowanych gmin województwa podkarpackiego, które ucierpiały w wyniku czerwcowych nawałnic.


Rada Gminy Celestynów na wniosek Wójta solidaryzując się w tej akcji postanowiła wspomóc Gminę Skołyszyn, która w wyniku powodzi poniosła wielomilionowe straty w infrastrukturze drogowej, zalane i podtopione zostały budynki użyteczności publicznej, uszkodzeniu uległa infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna tej gminy. Na sesji w dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla poszkodowanej gminy.


Pomoc finansowa z budżetu Gminy Celestynów w kwocie 15.000,00 zł jest wyrazem wsparcia i solidarności z władzami i mieszkańcami Gminy Skołyszyn. W połączeniu z pomocą z innych gmin umożliwi w części likwidację skutków nawałnicy. Środki zostaną przeznaczone na remont dróg gminnych publicznych uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi.

Gmina Celestynów udzielała również w latach poprzednich wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2017 roku pomoc otrzymała Gmina Brusy z województwa pomorskiego, a w 2010 roku Gmina Wilków z województwa lubelskiego.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw