• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
KOMUNIKAT2.jpg

Mazowicki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Dodano: 2020-09-24

Gmina Celestynów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.
Wartość projektu dla 200-stu szkół z Województwa Mazowieckiego wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw