• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
children-593313_1920.jpg

Wsparcie nauki zdalnej w gminie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Dodano: 2020-09-25

Gmina Celestynów po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100%
i nie ma udziału wkładu własnego.
Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+ oraz dla nauczycieli. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Uzyskane przez Gminę Celestynów wsparcie finansowe w wysokości 55 000,00 zł zostało przeznaczone na zakup 23 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
i oprzyrządowaniem. które następnie zostały przekazane do 4 placówek prowadzonych przez Gminę Celestynów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi, Szkoły Podstawowej w Ostrowie i Szkoły Podstawowej w Regucie. Beneficjentem ostatecznym są nauczyciele i uczniowie, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw