• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
waznykomunikat.jpg

Powiat otwocki w żółtej strefie

Dodano: 2020-09-25

Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą". W żółtej strefie znalazł się niestety powiat otwocki. 

Obecnie jest obowiązek stosowania maseczek w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Wyłączenie z obowiązku przysługuje np. ze względu na stan zdrowia.
Specjalne obostrzenia dotyczą przede wszystkim transportu zbiorowego i handlu, ale również takich miejsc i dziedzin życia, jak: organizacja kongresów i targów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, lokali gastronomicznych, hoteli, aqaparków, wesołych miasteczek, parków rozrywki i rekreacyjnych, siłowni, kin, sanatoriów, zajęć rehabilitacyjnych, uzdowisk, kościołów, wesel i innych uroczystości rodzinnych , innych imprez i spotkań.

Bliższe informacje o różnicach w regionalnych obostrzeniach dla powiatów oznaczonych kolorem czerwonym i żółtym znajdziecie Państwo na gov.pl

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw