• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
banner-958963_1920.jpg

Konsultacje programu współpracy

Dodano: 2020-10-23

Od 2 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r., w ramach prowadzonych konsultacji, organizacje pozarządowe mogą składać swoje opinie oraz uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii na temat projektu „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących na terenie Gminy Celestynów działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez publikację projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Celestynów, stronie internetowej Gminy Celestynów (www.celestynow.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Celestynowie.


Warunkiem udziału w konsultacjach jest pisemne zgłoszenie opinii i uwag za pomocą formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23.10.2020 r.

Wypełniony formularz zgłaszania opinii i uwag dotyczący konsultacji można składać od 02.11.2020 roku do 10.11.2020 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3 lub na adres e-mailowy: b.przysowa@celestynow.pl.

Opinie i uwagi złożone na innym formularzu lub po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględnione.

Projekt „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Formularz zgłaszania opinii i uwag

Zarządzenie nr 142/2020 z dnia 23 października 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw