• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
banner-1183409_1920.jpg

Od soboty zmiany w zasadach i ograniczeniach!

Dodano: 2020-10-23

Od soboty, 24 października br., zasady ze strefy czerwonej obowiązywać będą na terenie całej Polski. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych i stosujmy się do zaleceń.


OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CAŁYM KRAJU.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB
W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
Seniorzy, zwłaszcza po 70. roku, życia powinni ograniczyć przemieszczanie się i wychodzić tylko, wtedy gdy jest to konieczne.

EDUKACJA
Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Pozostałe klasy placówek oświatowych od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. przechodzą na naukę zdalną.

ZGROMADZENIA PUBLICZNE I SPOTKANIA
Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m.

HANDEL
W sklepach o powierzchni do 100 m2 może przebywać 5 osób na kasę, w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2. Podczas zakupu towarów lub usług należy nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

KOŚCIOŁY
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych, takich jak: WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

TRANSPORT ZBIOROWY
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

GASTRONOMIA
Możliwa jest realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.
Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych. Wydawanie posiłków dozwolone jedynie dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

WYDARZENIA SPORTOWE
Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Informacje na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow?fbclid=IwAR0HMftm-rfHvAxOU_XiyDMqkQT3_EVnreWH12XOsqAlRJ0LO_SGVQqNliI

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw