• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
survey-1594962_1920.jpg

Gmina Celestynów zaprasza do wypełniania ankiet

Dodano: 2020-11-09

Od dnia 02 października 2020 r. na terenie Gminy Celestynów prowadzona jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, realizowana przez Firmę Sweco Consulting sp. z o. o. w ramach umowy zawartej z Gminą Celestynów. Ankietę mieszkańcy mogą wypełnić w następujących formach:
1. online poprzez stronę Urzędu Gminy w Celestynowie, TUTAJ;
2. papierowo (ankiety zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców), wypełnione ankiety można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Gminy w Celestynowie;
3. telefonicznie (telefony do ankieterów będą podane na ulotkach, które zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych).

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie całego kraju, informujemy, że ankieterzy nie będą zbierać danych indywidualnie, a jedynie za pośrednictwem ww. form.


Przeprowadzenie inwentaryzacji pozwoli na zaplanowanie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy Celestynów i województwa mazowieckiego.

ABY ZADBAĆ O NASZE WSPÓLNE DOBRO ORAZ POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA KAŻDY MIESZKANIEC POWINIEN WYPEŁNIĆ ANKIETĘ.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy w Celestynowie, pod e-mailem: m.obloza@celestynow.pl, nr tel. 22 789 70 60 wew. 112.

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw