• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
dobry klimat pełne 1.png

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW – TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dodano: 2020-11-12

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW – TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


Wójt Gminy Celestynów informuje, że 16 listopada 2020r. upływa termin złożenia wniosków o wypłatę dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Dotyczy to właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych gdzie nastąpi wymiana na piec, korzystniejszy
z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem’’.
Ww. termin dotyczy osób, które składały wnioski o udzielenie dotacji w naborze dodatkowym.

Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski o wypłatę dotacji złożone po 16 listopada 2020r. (niezgodnie z umową dotacji podpisaną z Gminą oraz Regulaminem określającym tryb i zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05 -430 Celestynów pod numerem telefonu (022) 789 70 60 wew. 137.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw