• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
info-1698141_960_720.jpg

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodano: 2020-12-31

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Poniżej treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert wraz z załącznikami: 

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 grudnia 2020 r.

Oferta

Załącznik do ogłoszenia

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw