• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
garbage-1255244_1920.jpg

Zmiany opłat o gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności

Dodano: 2021-01-12


Od 01 stycznia 2021 r. stawka opłaty wynosi:
35,00 zł miesięcznie od osoby - w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny


80,00 zł miesięcznie od osoby - opłata podwyższona (gdy mieszkaniec nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów)


29,00 zł miesięcznie od osoby (wysokość ulgi 6,00 zł od osoby tj. 35,00-6,00 = 29,00zł)


W przypadku posiadania kompostownika należy złożyć deklarację. Zadeklarowanie kompostownika wiąże się z brakiem możliwości wystawienia odpadów BIO. Wystawienie powoduje utratę ulgi.

(deklaracja do pobrania)


Od 01 stycznia 2021 r. zmianie ulegają również terminy płatności:
- za styczeń – do 15 lutego
- za luty – do 15 marca
- za marzec – do 15 kwietnia
- za kwiecień – do 15 maja
- za maj – do 15 czerwca
- za czerwiec – do 15 lipca
- za lipiec – do 15 sierpnia
- za sierpień – do 15 września
- za wrzesień – do 15 października
- za październik – do 15 listopada
- za listopad – do 15 grudnia
- za grudzień – do 15 stycznia


Opłaty należy dokonywać w w/w terminach na indywidualne rachunki bankowe przeznaczone wyłącznie na odpady komunalne.


Przypominamy również o bieżącym dokonywaniu zmian w deklaracjach.


W przypadku urodzenia dzieci, zamieszkania na nieruchomości, zgonu domownika, posiadania kompostownika itp. należy złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw