• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
road-5831146_1920.jpg

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Dodano: 2021-01-19

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że za zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Celestynów odpowiadają ich zarządcy:

Drogi powiatowe:
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku
ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew
tel. 22 780-64-21

Drogi wojewódzkie:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel. 22 779-24-87, 22 779-30-20

Drogi gminne – za zimowe utrzymanie odpowiada Gmina. Ewentualne reklamacje proszę zgłaszać pod numerem telefonu tel.: 22 789-70-60; 22 789-70-67; 22 789-70-86; 22 789-71-19 lub e-mail: m.kuk@celestynow.pl

DROGI POWIATOWE:
Celestynów:
ul. Obrońców Pokoju
ul. Wojska Polskiego
ul. Otwocka
ul. Jankowskiego
ul. Św. Kazimierza (od skrzyżowania z ul. Jankowskiego w stronę kościoła)
Dąbrówka:
ul. Mazowiecka
Glina:
ul. M. Dąbrowskiej
ul. Otwocka
ul. Lubelska
Pogorzel:
ul. Główna
ul. Brzozowa
Stara Wieś:
ul. Fabryczna
ul. Dąbrowiecka
ul. W. Witosa (od ronda w Starej Wsi do Polhotel)
Ponurzyca:
droga Ponurzyca – Karpiska
Regut:
droga Regut – Podbiel (od drogi krajowej nr 50, ul. Spacerowa, ul. Kasztanowa, ul. Miodowa)

DROGI WOJEWÓDZKIE:
Celestynów:
ul. Regucka do Reguta
Tabor - Podbiel
Tabor – Podbiel - Osieck

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw