• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
banner-958963_1920.jpg

GDDKiA INFORMUJE O OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ -CPK

Dodano: 2021-02-10

GDDKiA INFORMUJE O OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ -CPK

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego, udostępnione do konsultacji społecznych w lutym i ponownie w grudniu 2020 roku potwierdziło, że prace nad dużą obwodnicą Warszawy zaczęły nabierać realnych kształtów.


Rada Gminy Celestynów i Wójt podjęli dwa stanowiska w ramach w/w konsultacji:

Stanowisko Nr 3/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie proponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. wariantów przebiegu A50/S50 zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów

Stanowisko Nr 9/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko w zakresie przebiegu projektowanej trasy A50/S50 na terenie Gminy Celestynów

w ramach których negatywnie odnieśli się do zaproponowanych przebiegów. Jednak, w związku z nieuchronnością inwestycji, wskazali inne alternatywne rozwiązania – budowa obwodnicy pomiędzy granicami gmin Osieck i Celestynów w sąsiedztwie linii kolejowej Pilawa- Góra Kalwaria.


Ponadto o konsultacjach realizowanych przez CPK poinformowani zostali mieszkańcy, radni i sołtysi, aby mogli składać swoje uwagi.


Ogromne zainteresowanie tematem (blisko 150 tys. uwag) skłoniło GDDKiA do rozpoczęcia wstępnych rozmów z samorządami.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w dniach 25-27 stycznia zorganizowała spotkania informacyjne online z przedstawicielami podwarszawskich samorządów, na którym Tomasz Żuchowski p.o. dyrektora GDDKiA, zaprezentował wyniki Studium Korytarzowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.


Ponadto GDDKiA udostępniła do publicznego wglądu materiały, które stały się podstawą do wyznaczenia korytarzy drogowych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje ze spotkania ze stycznia br.


1. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) miałaby składać się z dwóch części: północnej (opisanej jako droga ekspresowa S50) i południowej (planowana autostrada A50). Obie trasy mają się łączyć na obecnej autostradzie A2 w Wiskitkach (na zachód od Warszawy) i w okolicach Dębe Wielkie (na wschód od Warszawy – kierunek Siedlce);
2. S50 to dwa pasy ruchu plus pas awaryjny w każdą stronę, A50 to po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny w każdą stronę;
3. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w Baranowie nie determinuje budowy OAW, wzmacnia jedynie zasadność powstania obwodnicy – oznacza to, że brak realizacji inwestycji CPK nie musi eliminować planów OAW w przedstawionych wariantach;
4. W Studium korytarzowym wyznaczono cztery osie korytarzy drogowych: czerwony, zielony, niebieski i fioletowy, z których szerokość każdego korytarza określono na ok. 5 km;
5. Przez obszar gminy Celestynów, przebiegają wszystkie cztery warianty;
6. Pomimo zgłaszanych przez Gminę Celestynów alternatywnego wariantu, nie został on wzięty pod uwagę, pozostały tylko te warianty, które były przedstawiane przez CPK w pierwszych i drugich konsultacjach;
7. Na obecnym etapie prac korytarz czerwony jest preferowany przez GDDKiA;
8. Dotychczasowa skala opracowania jest taka, jak widać na mapach udostępnionych przez GDDKiA – trudno zatem mówić o lokalizacji na konkretnych działkach tym bardziej, że GDDKiA operuje pojęciem korytarzy drogowych szerokości ok. 5 km od wskazanych osi.


Zachęcamy również wszystkich do zapoznania się z informacjami w tej sprawie, zamieszczonymi na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40773/S10-i-Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej-podsumowanie-spotkan-z-samorzadami


Na stronie GDDKiA znajda Państwo również odnośnik do streszczenia studium korytarzowego, z którym również warto się zapoznać. To podstawowy dokument GDDKiA, który uzasadnia wskazanie korytarzy drogowych i wybór najkorzystniejszego (według GDDKiA) wariantu.

Mapa 1

Żródło GDDKiA

Mapa 2

Żródło GDDKiA

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw