• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
linked-152575_960_720.png

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Dodano: 2019-02-11

Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbędzie się 27 lutego 2019 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, plac Bankowy 3/5, sala konferencyjna 169 i dotyczyło będzie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego.Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia PROO, zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach oraz praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.
Odbędzie się ono w dwóch turach:
1. godz. 10.00 – 12.00, (rejestracja od godz. 9.30)
2. godz. 13.00 – 15.00 (rejestracja od godz. 12.30)
Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny przesłać swoje zgłoszenie (imię, nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji) do 22. 02. 2019 r.
na adres: jmyszak@mazowieckie.pl


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszę o reprezentowanie organizacji przez jedną osobę. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/37787,Spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych-dotyczace-Programu-Rozwoju-.html

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw